Flyttevask Mesteren – et vaskefirma

Flyttevask Mesteren et et vellykket selskap på det norske markedet, som har mange fornøyde kunder. Firmaet driver med rengjøring i leiligheter og på kontor. Det tilbyr også profesjonell nedvask, flyttevask og vask etter oppusing. I firmaet jobber fagfolk og hver ny ansatt får opplæring, derfor kan vi være sikre at vi bruker

Les mer

Smittekarantene er viktig!

Hvis du er arbeidsgiver, må du følger myndighetenes anbefalinger og vedtak som er knyttet til koronavirus. Dersom dine ansatte har hatt nærkontakt med smittet person, har de nå karanteneplikt og isolasjon. Som arbeidsgiver bør du gi dem mulighet til å jobbe hjemmefra (his det er mulig). Karanteneplikten er ti dager etter nærkontakt

Les mer

Husk å gi dine ansatte ferie!

Som arbeidsgiver må du huske at dine arbeidstakere har rett til minst fire uker + en dag ferie hvert år. I denne innlegg samlet vi de vigtigste reglene fra ferieloven. Arbeidtaker som er 60 år og eldre ha en uke ekstra ferie. Mange har krav på fem uker ferie (gjennom tariffavtale, annen

Les mer

Enkeltpersonforetak – noe for deg selv

Mange mennesker synes at enkeltpersonforetak er den enkleste måten å etablere sin bedrift. Mange velger denne selskapsformen, fordi den gi stor frihet og er enkelt å komme i gang. Men det et også flere personer som er redde for å starte Enkeltpersonforetak, fordi det er knyttet til ubegrenset personlig ansvar for økonomien

Les mer

Hva er NUF?

Dette innlegget er for mennesker fra utlander som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge. Det er viktig for dem at deres foretak har et norsk organisasjonsnummer. For å få dette nummeret må utlendinger etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge, eller etablere et eget norsk foretak. NUF – en norsk

Les mer

AS – mest anerkjente selskapsform i Norge

Aksjeselskap (AS) er et selskap som kjennetegner begrenset personlig ansvar. Det betyr at du som selskapets eier er ikke ansvarlig for mer enn den innbetalte aksjekapitalen. Aksjekapitalen må være minst 30 000 kroner, men det er bedre når eier(ne) har mer penger hvis det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån. Når

Les mer