AS – mest anerkjente selskapsform i Norge

/ Organisasjonsform

Aksjeselskap (AS) er et selskap som kjennetegner begrenset personlig ansvar. Det betyr at du som selskapets eier er ikke ansvarlig for mer enn den innbetalte aksjekapitalen. Aksjekapitalen må være minst 30 000 kroner, men det er bedre når eier(ne) har mer penger hvis det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Når du eier aksjeselskapet, kan du også være ansatt og ha like rettigheter som andre arbeiere. Du har utbetalt lønn, fordi aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg. Sam ansatt har du også rett til dagpenger og 100% sykepenger fra første sykedag.

Skatt i 2020

Overskudd – 22%

Utbytte til personlige aksjonærer – 31,68%

For selskap og eiere under ett – 46,7%

Aksjeselskapet skal årlig levere årsregnskap til Regnskapsregisteret, men alle aksjeselskap med mindre en 6 millioner kronert i omsetning må ikke gjøre det.

Selskapets aksjonærer har møte- og stemmerett og de utgjør det øverste myndigheten som heter Generalforsamling.

Mer informasjon om AS finner du på nettstedet til Altinn.

Del dette innlegget