Enkeltpersonforetak – noe for deg selv

/ Organisasjonsform

Mange mennesker synes at enkeltpersonforetak er den enkleste måten å etablere sin bedrift. Mange velger denne selskapsformen, fordi den gi stor frihet og er enkelt å komme i gang. Men det et også flere personer som er redde for å starte Enkeltpersonforetak, fordi det er knyttet til ubegrenset personlig ansvar for økonomien og stor risiko.

Som eier kan du ikke være ansatt og får ikke noe lønn for sin jobb. Først og fremst er du arbeidsgiver, og må du betale lønn for arbeidstakere og skatt. Din ektefelle kan jobbe i selskapet og motta andel av overskuddet (akkurat som deg), men den kan ikke være ansatt.

Du har også dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakerne dine: du – 80% dekning fra første sykedag, arbeidstakerne – 100% dekning fra første sykedag. Eieren har ingen rett til dagpenger og tjenner opp pensjon av sin næringsinntekt. Du bør tenke på å spare til pensjon nå.

Du har plikt til å beregne og melde forventet overskudd for skatteetaten kan beregne hvor mye skatt du må betale. Skatt er mellom 33,4-49,6%.

Et enkeltpersonforetak med merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret

Du må sørge for dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system – bokføringsplikt.

Mer informasjon kan du finne på nettstedet til Altinn.

Del dette innlegget