Husk å gi dine ansatte ferie!

/ Arbeidsforhold

Som arbeidsgiver må du huske at dine arbeidstakere har rett til minst fire uker + en dag ferie hvert år. I denne innlegg samlet vi de vigtigste reglene fra ferieloven.

 1. Arbeidtaker som er 60 år og eldre ha en uke ekstra ferie.
 2. Mange har krav på fem uker ferie (gjennom tariffavtale, annen avtale med arbedsgiver).
 3. Du er ansvar for at arbeidere tar ut all lovbestemt ferie.
 4. Ferieåret begynner med kalendaråret.
 5. Du er erstatningspliktig overfor arbeidstaker hvis han eller hun får ikke noe alle feriedager.
 6. Arbeidstaker må ta ut ferie.
 7. All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i løpet av ferieåret, skal overføres til neste ferieår.
 8. Ferien skal tas ut i feriedager, ikke penger.
 9. Arbeidstaker og arbeidsgiver må snakke om ferie mye tidligere.
 10. Hvis dere er uenige, kan du bestemme når arbeidstakers ferie bør avvikle.
 11. «Alle arbeidstakere kan imidlertid kreve minst tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni – 30. september.«
 12. Arbeidstaker bør vite om datoen ferien sin minst to måneder før.
 13. Arbeidstakere som jobber deltid eller skift kan ikke kreve at ferien blir planleggt bare på arbeidsdagene.
 14. Lørdag er virkedag.
 15. Hvis to sider er enige om det, kan inntil to uker av den lovbestemte ferien overføres til neste år.
 16. Unntaksvis kan du utbetale feriedager når en ansatt slutter.
 17. Hvis arbeidstaker ikke har tatt ut ferien hos tidligere arbeidsgiver, kan han ta ut den hos ny arbeidsgiver hvis han eller hun begynner å jobbe før 30. september.

Mer informasjon om ferieloven finner du på Altinn.

Del dette innlegget