Hva er NUF?

/ Organisasjonsform

Dette innlegget er for mennesker fra utlander som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge. Det er viktig for dem at deres foretak har et norsk organisasjonsnummer. For å få dette nummeret må utlendinger etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge, eller etablere et eget norsk foretak.

NUF – en norsk avdeling av et utenlandsk foretak, som må følge norske regler. Det er bra at det et ikke noe egenkapitalkrav for å etablere NUF. Men du må huske at du må registrere utenlandske foretak i Foretaksregistret.

Det er et krav om at avdelingen i Norge må ha en kontaktperson, men den må ikke bor i Norge. Likevel må denne personen ha norsk person- eller d-nummer.

Hvis du har ansatte som jobber i Norge, må de være registrert i Norge. Takket være registering har dine arbeidere like sosiale rettigheter som andre ansatte i Norge (sykepenger, dagpenger, pensjon).

Når det gjelder NUF-skattebetalinger i Norge, vurderes hvert tilfelle separat. Hvis avdelingen er skatteplikt til Norge, skal den føre regnskap og sende inn årsregnskapet sitt til Regnskapsregisteret.

Mer informasjon om NUF leser du på Altinns nettsted.

Del dette innlegget