Smittekarantene er viktig!

/ Nyheter

Hvis du er arbeidsgiver, må du følger myndighetenes anbefalinger og vedtak som er knyttet til koronavirus. Dersom dine ansatte har hatt nærkontakt med smittet person, har de nå karanteneplikt og isolasjon. Som arbeidsgiver bør du gi dem mulighet til å jobbe hjemmefra (his det er mulig).

Karanteneplikten er ti dager etter nærkontakt med smittet person! Personen i karantene må befinne seg i sin egen leilighet eller et annet passende bosted. I karantene er det ikke tillatt for en smitet person å være på arbeidsplassen der det er andre mennesker, på skolen eller i barnehagen. Det er forbudt å bruke offentlig transport.

«Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.»

Mer informasjon finner du på Altinns nettsted.

Del dette innlegget